Verze pro tisk Mobilní verze Seo servis

Kominictví Mešina

IČO: 88166376

kominik.PNG nadpis.PNG

AKTUALITY

"Frézování vložkování komína,výška cca 11m.Průduch 20x16cm. Instalovaná vložka DN 180 tl. 1mm pro tuhá paliva."

1. 5. 2015


"Frézování a vložkování komína cca 12,5m. Instalace vložky, pevné roury z korozivzdorné ocele pro pevná paliva DN 170. Připraveno pro automatický kotel na uhlí s retortovým hořákem."

25. 4. - 26. 4. 2015


"Demontáž nevhodné a poškozené ohebné vložky DN140.Původní vložka byla pro daný kotel silně poddimenzovaná. Byla z nevyhovujícího materiálu určeného pro plynná paliva. Vložka byla navíc značně zadehtovaná a poškozená několika komínovými požáry. Komín uhnutý o celkové délce cca 8 m. V ústí komína bylo v délce 2m ochranného pouzdro z osinkocementové roury. Pouzdro jsme vybourali a komín následně vyfrézovali. Instalovali jsme ohebnou vložku Klasik a pevné roury DN 180. Provedli jsme připojení spotřebiče původním kouřovodem."

7. 4. - 8. 4. 2015


"Frézovaní,vložkování komína na bytovém domě. Původní komín průduch průměr 150mm. Frézováná a vložkována výška cca 6,5m. Instalované vložky DN 180,pevné roury tl. 1mm s vymetacím otvorem v půdním prostoru."

1. 4. 2015


"Původní komín s nevhodným obdélníkovým průduchem 15x30cm který byl nesprávně vyvložkován nevhodnými vložkami 13x25 cm. Vložky byli nýtované nevhodnými hliníkovými nýty které zkorodovali a vložky se samovolně sesunuli do sebe.Tím od ústí chybělo cca 3,5m vložek. Následně docházelo k únikům spalin a dehtů do zdiva komína a v obytných místnostech bylo cítit zápach dehtů a kouře. Původní odbélnikové vložky jsme demontovali. Komín jsme vyfrézovali a následně vyvložkovali novými vložkami z korozivzdorné ocele DN 180 tl. 1mm určené pro tuhá paliva. Provedli jsme připojení kotle přímým kouřovodem."

18. 3. - 19. 3. 2015


"Vložkování komína s průduchem 30x30cm vložkou z korozivzdorné ocele pro tuhá paliva DN 180. Instalované všechny díly komínového systému obalené v tepelné izolaci a navíc vymetací díl v půdním prostoru."

9. 3. 2015


"Oprava původně průlezného komína který byl nesprávně vyvložkován vložkou z korozivzdorné ocele DN 160. Vložky byli silně zadehtované, byl poškozený vybírací díl a nesprávně provedená instalace T-kusu a připojení kouřovodu. V ústí komína chyběl krycí plech. Vložky byli rozebrány a odstranili jsme silné zadehtování. Následně jsme provedli novou montáž s novým nahlížecím dílem pro vybírání sazí a T-kusem. Vložky sme obalili tepelnou izolací. V ústí sme namontovali nový krycí plech."

4. 2. 2015


"Při kontrole spalinových cest jsem našel komín vyvložkovaný plastovou odpadovou rourou HT v průměru 75 mm. Přede mnou tam byli 3 jiní kominíci, ale žádný z nich majitele na tuhle závadu ani neupozornil."

26. 11. 2014


"Frézování a vložkování komína výška 14 m na bytovém domě ve Vimperku. Instalována vložka DN 180 pro kotel na tuhá paliva."

24.11. - 25.11. 2014


"Frézování a vložkování komína,výška cca 11 m pro krbovou vložku s teplovodním výměníkem.Instalována vložka z korozivzdorné ocele DN 200 a připojen spotřebič."

19. 11. - 20. 11. 2014


"Dnes mi přišla nová přenosná hrdlovačka na hrdlování komínových vložek a rour. Dokáže dělat hrdla vysoká 80 mm a do průměru roury 300 mm.Bez problému dokážu vyrobit redukce a upravovat roury dle průměru hrdel spotřebičů.Bude to neodmyslitelný pomocník při vložkování a připojování spotřebičů."

11. 11. 2014


"Frézování komína výška 9,5m. Vyvložkování vložkou z korozivzdorné ocele pro tuhá paliva DN 180 tl. 1 mm."

19. 10. - 20. 10. 2014


"Dnes jsme s kolegou vyfrézovali komín původně 160 x 160 mm vysoký cca 9,5 m a vyvložkovali vložkou z korozivzdornej ocele pro tuhá paliva DN 180 mm. Provedli jsme připojení kotle UT na tuhá paliva."

13. 10. 2014


"4 dny jsme s kolegou vyfrézovali a vyvložkovali 3 ks komínů výška 12 m,vložkami DN 180 z korozivzdorné ocele tl. 1 mm na bytovém domě ve Zdíkově. Provedli jsme připojení kotlů novými kouřovodmi z černé kouřoviny."

22. 9. - 25. 9. 2014


"Dnes jsem převložkoval komín Schiedel UNI s keramickou (šamotovou) vložkou průměr 180 mm. Vložka byla po komínovém požáru silně popraskaná. Původní Keramickou vložku jsem vyndal a odstranil jsem původní značně poškozenou tepelnou izolaci. Pak jsem komín vyvložkoval novou vložkou,pevnými rourami z korozivzdorné ocele síla stěny 1 mm o průměru 180 mm. Vložky jsem obalil novou tepelnou izolací. Provedl jsem připojení spotřebiče původním kouřovodem z černé kouřoviny."

21. 9. 2014


"Včera a dnes 25.8 a 26.8. jsme s kolegou vyfrézovali a vyvložkovali komín cca 11 m vysoký, ohebnou vložkou DN 180 a připojili nový automatický kotel kouřovodem z černé kouřoviny."

25. 8. 2014 - 26. 8. 2014


"Dnes jsem připojil nový plynový kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu zn. Protherm na spalinovou cestu kouřovodem DN 130 z rour a kolen s čistícími otvory z korozivzdorné ocele tl. 0,6 mm."

22. 8. 2014


"Dnes jsme s kolegou vyvložkovali komín s ochranným pouzdrem z azbestové roury vložkami DN 180 kombinace ohebné vložky a pevných rour pro nový automatický kotel s retortovým hořákem kombinovaný s ručním provozem zn Viadrus."

31. 7. 2014


"Dnes vložkování ohebnou vložkou Klasik DN 180 a pevnými rourami DN 180. Vytvoření nového vymetacího otvoru v půdním prostoru. Připojení kotle na tuhá paliva."

29. 7. 2014


"Dnes frézování cca 11,5 m silně uhýbaného komínu ve dvou osách."

28. 7. 2014


"Provedli jsme vyvložkování původního jednovrstvého komínu s průduchem 150 mm ohebnou vložkou Klasik DN 130 pro spotřebič plynový kotel s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu.Po výměně střešní krytiny musíme ještě dodělat montáž třísložkového komínového nástavce nad střechou."

27. 7. 2014


"Vložkování průlezného komína vložkou DN 220 tl. 1mm výška cca 7 m. Vložku jsme obalili tepelnou izolací tl. 2cm. Připojili Krbovou vložku s horkovzdušným výměníkem."

20. 7. 2014


"Provedli jsme instalaci nerezových vložek DN 180 tl.0,8 mm do komínu s průduchem 300x300 mm který vykazoval značně prodehtované zdivo komína. Vložky jsme obalili tepelnou izolací tl. 2 cm. Nakonec jsme provedli připojení kotle černou kouřovinou DN 160."

15. 7. 2014


"Provedl jsem připojení krbových kamen s teplovodním výměníkem, kouřovodem z černé kouřoviny DN 150."

15. 7. 2014


"Dnes Provedli jsme vyfrézování komína s průduchem obdélníkového tvaru 160x220 mm. Instalovali komínovou vložku DN 180 tl. 1 mm pevné roury. Následně jsme připojily kotel na tuhá paliva kouřovodem z černé kouřoviny."

30. 6. 2014


"Dnes oprava původně průlezného komína který byl nesprávně vyvložkovaný. Provedli jsme vytahání původních vložek a jejich demontáž.Následně jsme vybourali otvor pro nový T-kus 90°.Provedli jsme instalaci původních vložek doplněné o nové díly které při první nesprávné instalaci chyběli.Účinnou část vložek jsme izolovali tepelnou izolací,aby nedocházelo k ochlazování spalin. Instalační otvory byli zazděny a omítnuty jádrovou omítkou. Provedli jsme dopojení kotle na tuhá paliva zn. Viadrus 18 kW."

29. 6. 2014


"Dnes jsme kolegou v Písku vložkovali cca 9 m komína ohebnou vložkou Klasik DN 180."

18. 5. 2014


"Včera a dnes jsme s kolegou vyfrézovali a vyvložkovali komín 11 m vysoký. Instalovali jsme vložku DN 180mm pevné roury 1mm pro tuhá paliva. Dopojení zplyňovacího kotle na dřevo."

12. 2. 2014


"Dnes jsem dopojil krbová kamna s teplovodním výměníkem na komín,který jsem vyvložkoval minulou sobotu."

25. 1. 2014


"Dnes jsem vyvložkoval další komín pro kamna na tuhá paliva s teplovodním výměníkem. Do původně průlezného komína jsem instaloval nerezovou vložku DN 180 obalenou v tepelné izolaci. Celková výška 10,5 m. Příští sobotu ještě dopojit kamna kouřovodem z černé kouřoviny."

18. 1. 2014


"Dnes jsem byl na 3 spalinových cestách od plynových spotřebičů s atmosférickými hořáky a přerušovači tahu.Jeden měl tak silně zanesené kouřovody že pomalu hrozila otrava spalinami.Lidi pořád podceňují čištění spalinových cest od plynových kotlů.A to tam byl kominík loni a tuhle závadu jako je silné znečištění neodstranil :( ."

7. 12. 2013


"Dnes na Šumavě,Srní a Prášily a všude je sníh. :)"

30. 11. 2013


"Dnes jsme s kolegou úspěšně vyvložkovali komín, 16 metrů vysoký, vložkou s průměr 250 mm a připojili kotel. Celkových za 8 hodin jsme odcházeli."

15. 11. 2013


"Včera a dnes jsem vyfrézoval a vyvložkoval 12 metrů vysoký komín, nerezovou vložkou průměr 180 mm."

26. 8. 2013


"Dnes jsem vyvložkoval další komín.Do původně průlezného komína jsem instaloval korozivzdornou vložku DN 180 tl. 1mm obalenou tepelnou izolaci tl. 3cm. Kotel na pevná paliva dopojen přímym kouřovodem s redukcí."

27. 7. 2013


"Tak, dnes další oprava komína. Komín původně bez vybíracích dvířek. Žádny přístup k ústí komína na vymetání,takže taky chybějící vymetací dvířka na půdě. Dále 90°koleno kouřovodu bez čistícího otvoru bez možnosti rozebrání. Řešeno:vybourání a zazdění vybíracích dvířek v půdici komína a vymetacích dvířek na půdě.Dále vybourání kouřovodu vyměněno 90°koleno s čistícím otvorem, montáž ružice zděře a zazdění. K tomu vyčištění a vybrání sazí za léta topení které se nedali vůbec vybrat z důvodu chybějících vybíracích dvířek."

20. 8. 2013


"Včera jsem postavil nerezový třísložkový komín jako svislý kouřovod s fukcí komína a připojil kamna."

19. 7. 2013


"Dnes jsem úspěšně vyvložkoval 12 metrů komína plastovou flexi vložkou a dopojil na kondenzační plynový kotel včetně připojení vzduchu."

12. 7. 2013


"Dnes jsem dokončil stavbu komína. Nejdřív ubourat cca 4m zděného komína,pak následovalo vyfrézovat a vyvložkovat cca 2,6 m. Nakonec vyzdít ze systému BLK cca 4,7m."

19. 5. 2013


"Dnes jsem úspěšně, poprvé frézoval komín vlastní komínovou frézou. Jede jak drak. :)"

18. 5. 2013


"Dnes mi přišla komínová fréza. :)"

29. 4. 2013


Vítejte na stránkách

Kominictví Mešina

Hledáte služby v kominictví v okolí Sušicka, Horažďovicka, Kašperskohorska, Modravska, Nezdicka, Kolinecka

... nebo v jiných lokalitách?

Jsme tu pro Vás!

Něco málo o nás

Jsme soukromé kominictví, které zvládá kompletní údržbu Vašeho komínu. Do našeho vybavení přibyla nová pomůcka a to komínová fréza. Toto kominictví funguje od roku 2010 a od té doby máme mnoho úspěšných zakázek za sebou.

Od roku 2013 spolupracujeme s Kominictvím Stryk při provádění frézování a vložkování. Vlastníme hydraulickou frézu a jsme při provádění těchto prací nezávislí na dalších subdodavatelích.